Tag - CBD OIL BUY

Parches de aceite CBD

Parche de CBD: ¿la alternativa al aceite de CBD?

Recientemente, la compañía estadounidense  NanoCBD   lanzó sus parches CBD en el mercado.

Los  parches CBD  están disponibles en este momento y se pueden enviar a todo el mundo sin costos de envío, incluidos los Países Bajos y Bélgica.

¿POR QUÉ ELEGIR PARCHES CBD?

CBD Olie Pleisters Parches

La mayor ventaja de un parche de CBD es que libera directamente el ingrediente activo (CBD) en el torrente sanguíneo.

Los parches transdérmicos brindan una mejor absorción de nutrientes 10 veces

Los estudios demuestran que la tecnología de parche maximiza la cantidad de nutrientes absorbidos por el cuerpo.

El extracto de CBD se administra transdérmicamente regulado, en otras palabras, a través de la piel.

El principio funciona igual que, por ejemplo, con los parches de nicotina.

Tiempo de lanzamiento: funciona de 8 a 12 horas

Debido a su pequeño tamaño, el parche CBD puede permanecer discreto y funciona todo el día.

Mejor alternativa al CBD Oil y CBD Capsules

A diferencia de las píldoras que deben ser digeridas, el parche CBD proporciona al cuerpo los nutrientes de forma lenta y estable que respalda la salud y el bienestar.

Mejora tu estado de ánimo

Quienes usan los parches indican que sienten más energía, tienen mejor memoria y duermen mejor.

Los parches CBD son fáciles de usar.

Despegue el parche de la parte posterior de la piel con la uña.

Aplique el parche en un área limpia y seca en cada parte de la piel con poco o nada de cabello.

Deja que el parche haga su trabajo mientras continúas con tu día.

Retire el parche después de 8 horas para absorber completamente el CBD y repita diariamente.

Muchas personas pueden usar más de un parche a la vez (recomendamos no usar más de un parche a la vez).

El CDB ayuda a reducir la ansiedad, lo que es propicio para reducir los problemas del sueño y mejorar la mala calidad del sueño.

Incluso se ha demostrado que el CBD prolonga la calidad y la cantidad de sueño y también puede mejorar el insomnio.

Entonces, puede, por ejemplo, aplicar el Parche CBD media hora antes de irse a dormir.

 

Los productos CBD Patch de NanoCBD

 

Preguntas frecuentes

¿Qué son los parches CBD?

Son hierbas y yesos minerales que se usan en la piel. 
Apoyan y mejoran la salud y el bienestar, como: sueño mejorado, mayor energía y más.

¿Por qué los parches son mejores que las píldoras o los polvos?

Muchas personas están acostumbradas a tomar vitaminas, hierbas y minerales en forma de píldoras, cápsulas y polvos.

Sin embargo, los estudios han demostrado que la tecnología de parches es una forma más efectiva de administrar suplementos y nutrientes al cuerpo.

¿Alguien puede usar los parches?

Sí, todos pueden usar los parches de CBD.

No se necesita receta médica porque no está diseñada para curar enfermedades, sino simplemente para apoyar la salud y el bienestar.

Todos los parches son seguros y cómodos de usar si se siguen las instrucciones.

Si está embarazada, amamantando, tiene problemas graves de salud o está tomando ciertos medicamentos, debe consultar a su médico u otro proveedor de atención médica antes de usar parches de CBD o cualquier otro complemento alimenticio.

¿Dónde coloco los yesos CBD?

Los yesos CBD pueden colocarse en cualquier parte del cuerpo que tenga poco o nada de pelo.

Sin embargo, recomendamos las siguientes áreas: muslos, hombros y parte superior de la espalda. Por favor, no los coloque en su cara, cabeza o genitales.

¿Los parches irritarán mi piel?

Los parches están diseñados para permanecer en su piel por hasta 8 horas sin causar irritación o incomodidad.

Si su piel reacciona negativamente a la aplicación de un parche de CBD, retire inmediatamente el parche y consulte a su médico.

Además, los costos de los parches se le reembolsan gracias a nuestra garantía de devolución de dinero.

NanoCBD tiene la política de que los parches lo respaldan con su bienestar y no significan experiencias negativas para usted.

¿Puedo usar el parche si estoy embarazada o amamantando?

Aunque los parches son seguros para cualquier persona sana, le recomendamos que consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar nuestros productos si está embarazada o amamantando.

¿Los parches son libres de gluten?

Sí, nuestros parches son 100% naturales, no sintéticos, vegetarianos, orgánicos, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, sin caseína y sin látex.

Haga clic aquí para ordenar los parches CBD >>


 

Dónde comprar CBD Oil Products?

Usted compra los mejores productos de CBD Oil en los Países Bajos.

Las siguientes empresas holandesas suministran productos de CBD a los Países Bajos, Bélgica y más países de todo el mundo:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

CBD olje Patches

CBD Patch – alternativa za CBD olje?

V zadnjem času je ameriško podjetje  NanoCBD   izdalo svoje CBD Patches na trgu.

V  CBD Obliži  so availlable prav zdaj, in se poda v svetu brez stroški pošiljanja, vključno na Nizozemskem in v Belgiji.

ZAKAJ IZBRATI CBD PATCHES?

CBD Olie Pleisters Patches

Največja prednost CBD Patch je, da neposredno sprošča aktivno sestavino (CBD) v krvnem obtoku.

Transdermalni obliži omogočajo 10-krat boljšo absorpcijo hranil

Študije kažejo, da tehnologija obližev povečuje količino hranil, ki jo absorbira telo.

Izvleček CBD se dobavlja transdermalno regulirano, z drugimi besedami skozi kožo.

Načelo deluje enako kot na primer z nikotinskimi obliži.

Časovna objava: deluje od 8 do 12 ur

Zaradi majhne velikosti lahko obliž CBD ostane diskreten in deluje cel dan.

Boljša alternativa CBD Oil in CBD kapsulam

Za razliko od tablet, ki jih je treba prebaviti, CBD obliž zagotavlja telesu hranila na počasni, stabilni osnovi, ki podpira zdravje in dobro počutje.

Izboljša vaše razpoloženje

Tisti, ki uporabljajo obliže, kažejo, da občutijo več energije, imajo boljši spomin in boljši spanec.

Obliži CBD so enostavni za uporabo!

Odstranite obliž s hrbtne strani kože z nohtom.

Obliž se nanese na čisto in suho področje na vsakem delu kože z malo ali brez dlake.

Naj obliž opravi svoje delo, medtem ko nadaljujete s svojim dnevom.

Odstranite obliž po 8 urah, da v celoti absorbirate CBD in ponovite vsak dan.

Mnogi ljudje lahko uporabijo več kot en obliž naenkrat (priporočamo, da ne uporabljate več kot en obliž naenkrat).

CBD pomaga zmanjšati anksioznost, kar prispeva k zmanjšanju težav pri spanju in izboljšanju slabe kakovosti spanja.

Dokazano je bilo tudi, da CBD podaljša kakovost in količino spanja ter izboljša nespečnost.

Tako lahko na primer uporabite obliž CBD pol ure pred spanjem.

 

CBD Patch izdelki iz NanoCBD

 

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj so obliži CBD?

So zelišča in mineralni ometi, ki se nosijo na koži. 
Podpirajo in izboljšujejo zdravje in dobro počutje, kot so: izboljšan spanec, večja energija in več.

Zakaj so popravki boljši od tablet in praškov?

Veliko ljudi se uporablja za jemanje vitaminov, zelišč in mineralov v obliki tablet, kapsul in praškov.

Vendar pa so študije pokazale, da je tehnologija obliža učinkovitejši način za zagotavljanje dodatkov in hranilnih snovi telesu.

Ali lahko kdorkoli uporabi popravke?

Da, lahko vsakdo uporablja obliže CBD.

Ni recepta, ker ni namenjeno zdraviti bolezni, temveč le za podporo zdravja in dobrega počutja.

Vsi popravki so varni in priročni za uporabo, če sledite navodilom.

Če ste noseči, negujete, imate resne zdravstvene težave ali jemljete določena zdravila, se morate posvetovati s svojim zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem, preden uporabite obroke CBD ali katerokoli drugo prehransko dopolnilo.

Kje namestim CBD mastila?

CBD mastice lahko postavite na katerikoli del telesa, ki ima malo dlake.

Vendar priporočamo naslednja področja: stegna, ramena in zgornji del hrbta. Prosimo, da jih ne postavite na obraz, glavo ali spolne organe.

Ali bodo obliži dražila kožo?

Obliži so zasnovani tako, da ostanejo na koži do 8 ur brez povzročanja draženja ali neugodja.

Če vaša koža reagira negativno na uporabo obliža CBD, takoj odstranite obliž in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Poleg tega vam bomo povrnili stroške popravkov, zahvaljujoč garanciji za denar nazaj.

NanoCBD ima politiko, da vam popravki podpirajo vaše dobro počutje in ne pomenijo negativnih izkušenj za vas.

Ali lahko obliž uporabljam, če sem noseča ali dojam?

Čeprav so obliži varni za vsakega zdravega posameznika, priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali zdravstvenim delavcem, preden uporabite naše izdelke, če ste noseči ali dojite.

Ali so obliži brez glutena?

Da, naši obliži so 100% naravni, nesintetični, vegetarijanski, organski, brez glutena, brez laktoze, brez sladkorja, brez kazeina in brez lateksa.

Kliknite tukaj, če želite naročiti CBD Patches >>


 

Kje kupiti CBD Oil Products?

Na Nizozemskem kupite najboljše izdelke CBD Oil.

Naslednja nizozemska podjetja dobavljajo izdelke CBD na Nizozemskem, v Belgiji in več državah po vsem svetu:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

Нефтяные покрытия CBD

Патч CBD – альтернатива нефти CBD?

Недавно американская компания  NanoCBD   выпустила на рынок свои CBD-патчи.

В  КБР Патчи  прямо сейчас availlable, и они поставляют по всему миру без стоимости доставки, в том числе в Нидерландах и Бельгии.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАТЬ ПУТЬ КБР?

Кэтрин Оли Пейсстри

Самым большим преимуществом патча CBD является то, что он непосредственно высвобождает активный ингредиент (КБР) в кровоток.

Трансдермальные патчи дают 10-кратное поглощение питательных веществ

Исследования показывают, что технология патча максимизирует количество питательных веществ, поглощаемых телом.

Экстракт КБР поставляется трансдермально регулируемым, другими словами, через кожу.

Принцип работает так же, как, например, с никотиновыми пятнами.

Время выпуска: работает от 8 до 12 часов

Из-за небольшого размера патч CBD может оставаться сдержанным, и он работает весь день.

Лучшая альтернатива CBD Oil и CBD Capsules

В отличие от таблеток, которые необходимо переваривать, патч CBD обеспечивает организм питательными веществами на медленной, стабильной основе, которая поддерживает здоровье и благополучие.

Улучшает настроение

Те, кто использует патчи, указывают на то, что они чувствуют больше энергии, имеют лучшую память и сон лучше.

Патчи CBD просты в использовании!

Вытрите патч с обратной стороны кожи, используя свой ноготь.

Нанесите патч на чистую сухую область на каждой части кожи с небольшими волосами или без них.

Пусть патч выполняет свою работу, пока вы продолжаете свой день.

Удалите патч через 8 часов, чтобы полностью поглотить CBD и повторить каждый день.

Многие люди могут использовать более одного патча за раз (мы рекомендуем не использовать более одного патча за раз).

CBD помогает уменьшить беспокойство, что способствует уменьшению проблем со сном и улучшению качества сна.

Было даже показано, что КБР продлевает качество и количество сна и также может улучшить бессонницу.

Таким образом, вы можете, например, применить патч CBD за полчаса до того, как отправиться спать.

 

Продукты CBD Patch от NanoCBD

 

Часто задаваемые вопросы

Что такое патчи CBD?

Это травы и минеральные штукатурки, которые носят на коже. 
Они поддерживают и улучшают здоровье и благополучие, такие как: улучшенный сон, повышенная энергия и многое другое.

Почему пятна лучше, чем таблетки или порошки?

Многие люди привыкли принимать витамины, травы и минералы в виде таблеток, капсул и порошков.

Тем не менее, исследования показали, что технология патчей является более эффективным способом доставки добавок и питательных веществ в организм.

Может ли кто-нибудь использовать патчи?

Да, каждый может использовать исправления CBD.

Никакой рецепт не нужен, потому что он не предназначен для лечения болезней, а просто для поддержания здоровья и благополучия.

Все патчи безопасны и удобны в использовании, если соблюдаются инструкции.

Если вы беременны, кормите грудью, имеете серьезные проблемы со здоровьем или принимаете определенные лекарства, вам следует проконсультироваться с вашим врачом или другим поставщиком медицинских услуг, прежде чем использовать патчи CBD или любую другую пищевую добавку.

Где я размещаю штукатурки CBD?

Пластыри CBD можно разместить на любой части тела, у которой мало волос.

Однако мы рекомендуем следующие области: бедра, плечи и верхняя часть спины. Не кладите их на лицо, голову или половые органы.

Будут ли пятна раздражать мою кожу?

Патчи предназначены для пребывания на коже на срок до 8 часов без раздражения или дискомфорта.

Если ваша кожа реагирует отрицательно на применение патча CBD, немедленно удалите патч и обратитесь к врачу.

Кроме того, расходы на исправления возмещаются вам благодаря нашей гарантии возврата денег.

NanoCBD имеет политику, согласно которой патчи поддерживают вас своим благополучием и не означают для вас негативный опыт.

Могу ли я использовать патч, если я беременна или кормлюсь грудью?

Несмотря на то, что патчи безопасны для любого здорового человека, мы рекомендуем вам обратиться к врачу или специалисту здравоохранения, прежде чем использовать наши продукты, если вы беременны или кормите грудью.

Являются ли пластыри без глютена?

Да, наши пятна на 100% натуральные, несинтетические, вегетарианские, органические, без глютена, без лактозы, без сахара, без казеина и без латекса.

Нажмите здесь, чтобы заказать патчи CBD >>


 

Где купить нефтепродукты CBD?

Вы покупаете лучшие продукты CBD Oil в Нидерландах.

Следующие голландские компании поставляют продукты CBD в Нидерланды, Бельгию и другие страны мира:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

Manchas de Óleo CBD

Patch CBD – A alternativa para o óleo CBD?

Recentemente, a empresa americana  NanoCBD   lançou seus adesivos CBD no mercado.

Os  Patches da CBD  estão disponíveis no momento, e eles são entregues em todo o mundo sem custos de envio, incluindo os da Holanda e da Bélgica.

PORQUÊ ESCOLHER PATCHES CBD?

Manchas de CBD Olie Pleisters

A maior vantagem de um Patch CBD é que libera diretamente o ingrediente ativo (CBD) na corrente sanguínea.

Os adesivos transdérmicos proporcionam uma absorção 10x melhor de nutrientes

Estudos mostram que a tecnologia de patch maximiza a quantidade de nutrientes absorvidos pelo organismo.

O extrato de CBD é administrado por via transdérmica, em outras palavras, através da pele.

O princípio funciona da mesma forma que, por exemplo, com adesivos de nicotina.

Liberação de tempo: Funciona de 8 a 12 horas

Por causa de seu pequeno tamanho, o patch CBD pode permanecer discreto e funciona o dia todo.

Melhor alternativa ao CBD Oil e CBD Capsules

Ao contrário das pílulas que precisam ser digeridas, o adesivo CBD fornece ao corpo nutrientes de forma lenta e estável, que apoiam a saúde e o bem-estar.

Melhora seu humor

Aqueles que usam os remendos indicam que sentem mais energia, têm uma memória melhor e dormem melhor.

Patches CBD são fáceis de usar!

Retire o adesivo da parte de trás da pele usando a unha.

Aplique o adesivo em uma área limpa e seca em cada parte da pele com pouco ou nenhum cabelo.

Deixe o patch fazer o seu trabalho enquanto você continua com o seu dia.

Remova o adesivo após 8 horas para absorver completamente o CBD e repita diariamente.

Muitas pessoas podem usar mais de um patch de cada vez (recomendamos não usar mais de um patch de cada vez).

O CBD ajuda a reduzir a ansiedade, o que contribui para reduzir os problemas de sono e melhorar a má qualidade do sono.

Tem sido demonstrado que o CBD prolonga a qualidade e a quantidade de sono e também pode melhorar a insônia.

Assim, você pode, por exemplo, aplicar o patch CBD meia hora antes de ir dormir.

 

Os produtos CBD Patch da NanoCBD

 

perguntas frequentes

Quais são os patches do CBD?

São ervas e gessos minerais que são usados ​​na pele. 
Eles apoiam e melhoram a saúde e o bem-estar, tais como: sono melhorado, aumento de energia e muito mais.

Por que os adesivos são melhores que os comprimidos ou pós?

Muitas pessoas estão acostumadas a tomar vitaminas, ervas e minerais na forma de comprimidos, cápsulas e pós.

No entanto, estudos mostraram que a tecnologia patch é uma maneira mais eficaz de fornecer suplementos e nutrientes ao corpo.

Alguém pode usar os patches?

Sim, todos podem usar os patches do CBD.

Nenhuma prescrição é necessária porque não se destina a curar doenças, mas simplesmente para apoiar a saúde e o bem-estar.

Todas as correções são seguras e convenientes de usar se as instruções forem seguidas.

Se você estiver grávida, amamentando, tiver problemas sérios de saúde ou estiver tomando certos medicamentos, consulte seu médico ou outro profissional de saúde antes de usar adesivos de CBD ou qualquer outro suplemento alimentar.

Onde coloco os CBD Plasters?

Emplastros CBD podem ser colocados em qualquer parte do corpo que tenha pouco ou nenhum cabelo.

No entanto, recomendamos as seguintes áreas: coxas, ombros e parte superior das costas. Por favor, não os coloque no seu rosto, cabeça ou genitais.

As manchas vão irritar minha pele?

Os remendos são projetados para permanecer em sua pele por até 8 horas sem causar irritação ou desconforto.

Se a sua pele reagir negativamente à aplicação de um adesivo CBD, remova imediatamente o adesivo e consulte o seu médico.

Além disso, os custos dos patches são reembolsados ​​a você graças à nossa garantia de devolução do dinheiro.

NanoCBD tem a política de que os patches o apoiam com o seu bem-estar e não significam experiências negativas para você.

Posso usar o adesivo se estiver grávida ou amamentando?

Embora os adesivos sejam seguros para qualquer pessoa saudável, recomendamos que você consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar nossos produtos se estiver grávida ou amamentando.

São os patches sem glúten?

Sim, nossos adesivos são 100% naturais, não sintéticos, vegetarianos, orgânicos, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem caseína e sem látex.

Clique aqui para encomendar os adesivos CBD >>


 

Onde comprar produtos de óleo de CBD?

Você compra os melhores produtos da CBD Oil na Holanda.

As seguintes empresas holandesas fornecem produtos CBD para a Holanda, Bélgica e outros países em todo o mundo:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

CBDオイルパッチ

CBDパッチ – CBDオイルの代替品ですか?

最近、米国の会社  NanoCBD   はCBDパッチを市場にリリースしました。

CBDパッチは  今availlableあり、それらはオランダとベルギーに含め、輸送コストなしで世界的に提供します。

なぜCBDのパッチを選ぶのですか?

CBD Olie Pleistersパッチ

CBDパッチの最大の利点は、それが血流中の有効成分(CBD)を直接放出することである。

経皮パッチは栄養素を10倍も吸収します

研究は、パッチ技術が身体に吸収された栄養素の量を最大にすることを示しています。

CBD抽出物は経皮的に、換言すれば皮膚を通して調節されて送達される。

この原理は、例えばニコチンパッチと同じように働く。

時間のリリース:作品は8〜12時間

その小さなサイズのため、CBDパッチは控えめなままで、1日中働きます。

CBDオイルとCBDカプセルのよりよい代替

消化する必要のある丸薬とは異なり、CBDパッチは健康と幸福をサポートするゆっくりとした安定した栄養素を身体に提供します。

あなたの気分を改善する

パッチを使用した人は、より多くのエネルギーを感じ、より良い記憶を持ち、よりよく眠ることを示しています。

CBDパッチは使いやすいです!

あなたの指の爪を使って、パッチを皮膚の裏側から剥がします。

皮膚の各部分の清潔で乾燥した部分に、毛がほとんどまたはまったくない状態でパッチを貼ります。

あなたはあなたの日を続けている間、パッチがその仕事をするようにしてください。

CBDを完全に吸収し、毎日繰り返して8時間後にパッチを除去する。

多くの人が一度に複数のパッチを使用できます(一度に複数のパッチを使用しないことをお勧めします)。

CBDは、睡眠の問題を軽減し、睡眠の質を改善する助けとなる不安を軽減するのに役立ちます。

CBDは睡眠の質と量を延長し、また不眠症を改善することが示されています。

たとえば、眠る前にCBDパッチを30分前に適用することができます。

 

NanoCBDのCBDパッチ製品

 

よくある質問

CBDパッチとは何ですか?

彼らはハーブと肌に磨耗しているミネラルプラスターです。 
彼らは、改善された睡眠、エネルギーの増加など、健康と幸福をサポートし、改善しています。

パッチが丸薬や粉剤より優れているのはなぜですか?

多くの人々がビタミン、ハーブ、ミネラルを丸薬、カプセルおよび粉末の形態で摂取することに慣れています。

しかし、研究により、パッチ技術はサプリメントと栄養素を身体に届けるためのより効果的な方法であることが示されています。

誰でもパッチを使用できますか?

はい、誰もCBDパッチを使用できます。

病気を治すためのものではなく、単に健康と幸福をサポートするための処方は必要ありません。

指示に従うと、すべてのパッチは安全で便利です。

妊娠中、授乳中、重度の健康上の問題がある、または特定の薬を服用している場合は、CBDパッチまたはその他の食品補助食品を使用する前に、医師または他の医療提供者に相談してください。

CBD Plastersはどこに配置しますか?

CBD Plastersは、髪がほとんどまたは全くない体のどの部分にも置くことができます。

しかし、以下の領域をお勧めします:太もも、肩、背中上部。あなたの顔や頭、性器に置かないでください。

パッチが私の肌に刺激を与えますか?

パッチは、刺激や不快感を引き起こすことなく、最大8時間あなたの肌に留まるように設計されています。

あなたの肌がCBDパッチを適用することに否定的反応を示す場合は、直ちにパッチを外して医師に相談してください。

さらに、パッチの費用は、返金保証のおかげで払い戻されます。

NanoCBDは、あなたの幸福をサポートし、あなたに悪い経験を意味するものではないというポリシーを持っています。

私が妊娠している場合や授乳中の場合は、このパッチを使用できますか?

パッチは健常人にとって安全ですが、妊娠中または授乳中の場合は、製品を使用する前に医師または医療従事者に相談することをお勧めします。

パッチはグルテンフリーですか?

はい、私たちのパッチは100%天然、非合成、菜食主義、有機、グルテンフリー、無糖、無糖、カゼインフリー、ラテックスフリーです。

CBDのパッチを注文するにはここをクリック>>


 

CBDオイル製品はどこで購入しますか?

あなたはオランダで最高のCBDオイル製品を購入しています。

以下のオランダ企業は、オランダ、ベルギーおよび世界中の多くの国々にCBD製品を供給しています。

 1. MHバイオショップ
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

CBD Oil Patches Indonesian

CBD Patch – Alternatif untuk CBD Oil?

Baru-baru ini, perusahaan Amerika  NanoCBD   telah merilis Patch CBD mereka di pasar.

The  CBD Patch  yang availlable sekarang, dan mereka memberikan seluruh dunia tanpa biaya pengiriman, termasuk ke Belanda dan Belgia.

MENGAPA MEMILIH CBD PATCH?

CBD Olie Pleisters Patches

Keuntungan terbesar dari CBD Patch adalah secara langsung melepaskan bahan aktif (CBD) dalam aliran darah.

Patch transdermal memberikan penyerapan nutrisi 10x lebih baik

Studi menunjukkan bahwa teknologi patch memaksimalkan jumlah nutrisi yang diserap oleh tubuh.

Ekstrak CBD disampaikan secara transdermal diatur, dengan kata lain melalui kulit.

Prinsip kerjanya sama seperti misalnya dengan patch nikotin.

Waktu rilis: Bekerja 8 hingga 12 jam

Karena ukurannya yang kecil, patch CBD dapat tetap diam dan bekerja sepanjang hari.

Alternatif yang lebih baik untuk CBD Oil dan CBD Capsules

Tidak seperti pil yang perlu dicerna, patch CBD menyediakan tubuh dengan nutrisi secara lambat, stabil yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

Memperbaiki suasana hati Anda

Mereka yang menggunakan tambalan menunjukkan bahwa mereka merasakan lebih banyak energi, memiliki memori yang lebih baik dan tidur lebih baik.

CBD patch mudah digunakan!

Kupas tambalan dari bagian belakang kulit menggunakan kuku Anda.

Oleskan tempelan ke area yang bersih dan kering pada setiap bagian kulit dengan sedikit atau tanpa rambut.

Biarkan tambalan melakukan pekerjaannya sementara Anda melanjutkan hari Anda.

Hapus patch setelah 8 jam untuk sepenuhnya menyerap CBD dan ulangi setiap hari.

Banyak orang dapat menggunakan lebih dari satu tambalan pada satu waktu (kami menyarankan untuk tidak menggunakan lebih dari satu tambalan pada satu waktu).

CBD membantu mengurangi kecemasan, yang kondusif untuk mengurangi masalah tidur dan meningkatkan kualitas tidur yang buruk.

Bahkan telah ditunjukkan bahwa CBD memperpanjang kualitas dan kuantitas tidur dan juga dapat meningkatkan insomnia.

Jadi Anda dapat, misalnya, menerapkan CBD Patch setengah jam sebelum Anda tidur.

 

Produk CBD Patch dari NanoCBD

 

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu patch CBD?

Mereka adalah herbal dan mineral plester yang dipakai pada kulit. 
Mereka mendukung dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, seperti: peningkatan tidur, peningkatan energi, dan banyak lagi.

Mengapa tambalan lebih baik daripada pil atau bubuk?

Banyak orang terbiasa mengkonsumsi vitamin, herbal dan mineral dalam bentuk pil, kapsul dan bubuk.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa teknologi patch adalah cara yang lebih efektif untuk memberikan suplemen dan nutrisi ke tubuh.

Adakah yang bisa menggunakan tambalan?

Ya, semua orang dapat menggunakan patch CBD.

Tidak diperlukan resep karena tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi hanya untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

Semua patch aman dan nyaman digunakan jika instruksi diikuti.

Jika Anda hamil, menyusui, memiliki masalah kesehatan yang serius atau mengonsumsi obat-obatan tertentu, Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda atau penyedia layanan kesehatan lain sebelum menggunakan patch CBD atau suplemen makanan lainnya.

Di mana saya menempatkan CBD Plaster?

CBD Plaster dapat ditempatkan di bagian tubuh manapun yang memiliki sedikit atau tanpa rambut.

Namun, kami merekomendasikan bidang-bidang berikut: paha, bahu dan punggung atas. Tolong jangan menempatkannya di wajah, kepala atau alat kelamin Anda.

Apakah tambalan akan mengiritasi kulit saya?

Tambalan ini dirancang untuk tetap berada di kulit Anda hingga 8 jam tanpa menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan.

Jika kulit Anda bereaksi negatif untuk menerapkan patch CBD, segera hapus patch dan konsultasikan dengan dokter Anda.

Selain itu, biaya untuk tambalan akan dikembalikan kepada Anda berkat jaminan uang kembali kami.

NanoCBD memiliki kebijakan bahwa patch mendukung Anda dengan kesejahteraan Anda dan tidak berarti pengalaman negatif bagi Anda.

Dapatkah saya menggunakan patch jika saya hamil atau menyusui?

Meskipun patch aman untuk setiap individu yang sehat, kami sarankan Anda berkonsultasi dengan dokter atau profesional perawatan kesehatan sebelum menggunakan produk kami jika Anda hamil atau menyusui.

Apakah gluten patch gratis?

Ya, tambalan kami adalah 100% alami, tidak sintetis, vegetarian, organik, bebas gluten, bebas laktosa, bebas gula, kasein bebas dan bebas lateks.

Klik di sini untuk memesan Patch CBD >>


 

Di mana untuk membeli CBD Oil Products?

Anda membeli produk Minyak CBD Terbaik di Belanda.

Perusahaan-perusahaan Belanda berikut memasok produk CBD ke Belanda, Belgia, dan lebih banyak negara di seluruh dunia:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

CBD ulje za zakrpe

CBD Patch – alternativa CBD ulju?

Nedavno je američka tvrtka  NanoCBD   objavila svoje CBD zakrpe na tržištu.

U  CBD Zakrpe  su, koji je dostupan odmah, a oni dostaviti u cijelom svijetu, bez troškova prijevoza, uključujući i Nizozemskoj i Belgiji.

ZAŠTO ODABIRI CBD PATCHES?

CBD Olie Pleisters Patches

Najveća prednost CBD Patch je da izravno oslobađa aktivni sastojak (CBD) u krvotok.

Transdermalne zakrpe daju 10 puta bolje apsorpciju hranjivih tvari

Istraživanja pokazuju da tehnologija patch povećava količinu hranjivih tvari apsorbiranih tijelom.

Ekstrakt CBD se transdermalno regulira, drugim riječima, kroz kožu.

Princip djeluje isto kao na primjer nikotinske zakrpe.

Vrijeme otpuštanja: radi 8 do 12 sati

Zbog male veličine, CBD krpa može ostati diskretan i funkcionira cijeli dan.

Bolja alternativa za CBD ulje i CBD kapsule

Za razliku od tableta koje treba probaviti, CBD krpa osigurava tijelo hranjivim tvarima na polaganu i stabilnu osnovu koja podupire zdravlje i dobrobit.

Poboljšava vaše raspoloženje

Oni koji koriste zakrpe pokazuju da se osjećaju više energije, imaju bolje pamćenje i bolje spavaju.

CBD zakrpe su jednostavne za korištenje!

Peel zakrpu sa stražnje strane kože pomoću noktiju.

Nanesite krpu na čisto i suho područje na svakom dijelu kože s malo ili bez dlačica.

Dopustite da patch raditi svoj posao dok nastavite sa svojim danom.

Uklonite zakrpu nakon 8 sati kako biste potpuno apsorbirali CBD i ponovite svakodnevno.

Mnogi ljudi mogu koristiti više od jednog zakrpa odjednom (preporučujemo da ne upotrebljavate više od jednog zakrpa odjednom).

CBD pomaže smanjiti anksioznost, što pridonosi smanjenju problema spavanja i poboljšanju slabe kvalitete sna.

Čak je pokazano da CBD produljuje kvalitetu i količinu spavanja i također može poboljšati nesanicu.

Tako možete, na primjer, primijeniti CBD Patch pola sata prije spavanja.

 

CBD Patch proizvodi iz NanoCBD-a

 

Često postavljana pitanja

Što su CBD zakrpe?

Oni su biljke i mineralne žbuke koje se nose na koži. 
Podržavaju i poboljšavaju zdravlje i dobrobit, kao što su: poboljšani san, povećana energija i više.

Zašto su zakrpe bolje od tableta ili prašaka?

Mnogi se ljudi koriste za uzimanje vitamina, biljaka i minerala u obliku pilula, kapsula i prašaka.

Međutim, studije su pokazale da je tehnologija patcha učinkovitiji način isporuke dodataka i hranjivih tvari u tijelu.

Može li itko koristiti zakrpe?

Da, svatko može koristiti CBD zakrpe.

Nijedan recept nije potreban jer nije namijenjen za liječenje bolesti, već samo za podršku zdravlju i dobrobiti.

Sve zakrpe su sigurne i prikladne za uporabu ako se slijede upute.

Ako ste trudni, imate skrb, imate ozbiljne zdravstvene probleme ili uzimate određene lijekove, trebate se obratiti svom liječniku ili nekom drugom zdravstvenom sustavu prije uporabe CBD zakrpa ili bilo kojeg drugog dodataka.

Gdje mogu postaviti CBD žbuke?

CBD žbuke mogu se postaviti na bilo koji dio tijela koji ima malo ili bez kose.

Međutim, preporučujemo sljedeća područja: bedra, ramena i gornji dio leđa. Nemojte ih stavljati na lice, glavu ili genitalije.

Hoće li flasterima nadražiti kožu?

Zakrpe su dizajnirane da ostanu na vašoj koži do 8 sati bez izazivanja iritacije ili nelagode.

Ako vaša koža reagira negativno na primjenu CBD krpa, odmah uklonite flaster i posavjetujte se s liječnikom.

Osim toga, troškovi zakrpa nadoknađeni su vam zahvaljujući našem jamstvu za povrat novca.

NanoCBD ima pravilo da vam zakrpe podržavaju vašu dobrobit i ne znače negativna iskustva za vas.

Mogu li koristiti flaster ako sam trudna ili dojeno?

Iako su zakrpe sigurne za sve zdrave osobe, preporučujemo da prije korištenja naših proizvoda konzultirajte svog liječnika ili zdravstvenog radnika ako ste trudni ili dojeno.

Jesu li zakrpe bez glutena?

Da, naši su zakrpe 100% prirodni, ne sintetski, vegetarijanski, organski, bez glutena, bez laktoze, bez šećera, bez kazeina i bez lateksa.

Kliknite ovdje da naručite CBD zakrpe >>


 

Gdje kupiti CBD naftni proizvodi?

Kupujete najbolje derivate CBD nafte u Nizozemskoj.

Sljedeće nizozemske tvrtke daju CBD proizvode Nizozemskoj, Belgiji i drugim zemljama diljem svijeta:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

بقع النفط اتفاقية التنوع البيولوجي

CBD Patch – البديل ل CBD Oil؟

مؤخرا ، أصدرت الشركة الأمريكية  NanoCBD   بقع CBD الخاصة بها في السوق.

يمكن الوصول إلى  بقع CBD في  الوقت الحالي ، ويتم تقديمها في جميع أنحاء العالم دون تكاليف الشحن ، بما في ذلك هولندا وبلجيكا.

لماذا اختيار الرقع CBD؟

CBD بقع Olie Pleisters

أكبر ميزة من رقعة CBD هي أنها تطلق مباشرة العنصر النشط (CBD) في مجرى الدم.

البقع عبر الجلد تعطي امتصاصًا أفضل من المغذيات بعشر مرات

تشير الدراسات إلى أن تكنولوجيا التصحيح تزيد من كمية العناصر الغذائية التي يمتصها الجسم.

يتم تسليم مستخلص اتفاقية التنوع البيولوجي عبر الجلد بطريقة تنظيمية ، وبعبارة أخرى.

يعمل المبدأ نفسه على سبيل المثال مع بقع النيكوتين.

الوقت الإصدار: يعمل 8 إلى 12 ساعة

بسبب صغر حجمها ، يمكن أن تبقى رقعة CBD سرية وتعمل طوال اليوم.

بديل أفضل من CBD Oil و CBD كبسولات

على عكس الحبوب التي تحتاج إلى هضم ، يوفر التصحيح CBD الجسم مع المواد المغذية على أساس بطيء ومستقر يدعم الصحة والرفاه.

يحسن مزاجك

أولئك الذين يستخدمون البقع يشيرون إلى أنهم يشعرون بمزيد من الطاقة ، ولديهم ذاكرة أفضل ونوم أفضل.

بقع CBD هي سهلة الاستخدام!

قشر الرقعة على الجزء الخلفي من الجلد باستخدام ظفرك.

تطبيق التصحيح على منطقة نظيفة وجافة على كل جزء من الجلد مع شعر قليل أو معدومة.

دع التصحيح يقوم بعمله بينما تستمر في يومك.

إزالة التصحيح بعد 8 ساعات لاستيعاب تماما CBD وتكرار يوميا.

يمكن للعديد من الأشخاص استخدام أكثر من رقعة واحدة في كل مرة (نوصي بعدم استخدام أكثر من رقعة واحدة في كل مرة).

CBD يساعد على تقليل القلق ، مما يساعد على الحد من مشاكل النوم وتحسين نوعية النوم السيئة.

وقد ثبت حتى أن اتفاقية التنوع البيولوجي يطيل من نوعية وكمية النوم ويمكن أيضا تحسين الأرق.

لذلك يمكنك ، على سبيل المثال ، تطبيق تصحيح CBD قبل نصف ساعة من النوم.

 

منتجات CBD Patch من NanoCBD

 

أسئلة مكررة

ما هي بقع CBD؟

هم الأعشاب واللصقات المعدنية التي يتم ارتداؤها على الجلد. 
فهم يدعمون ويحسنون الصحة والرفاهية ، مثل: تحسين النوم وزيادة الطاقة وأكثر من ذلك.

لماذا البقع أفضل من الحبوب أو المساحيق؟

اعتاد كثير من الناس على تناول الفيتامينات والأعشاب والمعادن في شكل حبوب وكبسولات ومساحيق.

ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن تكنولوجيا التصحيح هي وسيلة أكثر فعالية لتقديم المكملات الغذائية والمواد المغذية للجسم.

يمكن لأي شخص استخدام البقع؟

نعم ، يمكن للجميع استخدام بقع CBD.

ليست هناك حاجة إلى وصفة طبية لأنها لا تهدف إلى علاج الأمراض ، ولكن ببساطة لدعم الصحة والرفاه.

جميع البقع آمنة ومريحة للاستخدام إذا تم اتباع التعليمات.

إذا كنت حاملاً أو تمرض أو تعاني من مشاكل صحية خطيرة أو تتناول أدوية معينة ، فيجب عليك استشارة طبيبك أو مقدم رعاية صحية آخر قبل استخدام بقع CBD أو أي مكمل غذائي آخر.

أين أضع اللحاء CBD؟

يمكن وضع بلاستك CBD على أي جزء من الجسم يحتوي على القليل من الشعر أو لا.

ومع ذلك ، فإننا نوصي بالمناطق التالية: الفخذين والكتفين وأعلى الظهر. من فضلك لا تضعها على وجهك أو رأسك أو أعضائك التناسلية.

هل البقع تهيّج بشرتي؟

تم تصميم البقع للبقاء على الجلد لمدة تصل إلى 8 ساعات دون التسبب في التهيج أو عدم الراحة.

إذا كان جلدك يتفاعل سلبًا مع تطبيق رقعة CBD ، فقم بإزالة البقعة فوراً واستشر طبيبك.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تسديد تكاليف البقع لك بفضل ضمان استعادة الأموال.

لدى NanoCBD السياسة التي تدعمها البقع مع رفاهتك ولا تعني لك تجارب سلبية.

هل يمكنني استخدام التصحيح إذا كنت حامل أو مرضعة؟

على الرغم من أن البقع آمنة لأي فرد صحي ، نوصيك باستشارة طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام منتجاتنا إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

هل البقع خالية من الجلوتين؟

نعم ، لدينا بقع طبيعية 100٪ ، غير اصطناعية ، نباتية ، عضوية ، خالية من الغلوتين ، خالية من اللاكتوز ، خالية من السكر ، خالية من الكازين وخالية من اللاتكس.

انقر هنا لطلب بقع CBD >>


 

حيث لشراء CBD منتجات النفط؟

تشتري أفضل منتجات نفط CBD في هولندا.

تقدم الشركات الهولندية التالية منتجات CBD إلى هولندا وبلجيكا والمزيد من البلدان حول العالم:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl

Patches naftës CBD

Patch CBD – Alternativa me naftën CBD?

Kohët e fundit, kompania amerikane  NanoCBD   ka lëshuar Patch – et e tyre të CBD në treg.

Të  CBD Patches  janë availlable tani, dhe ata dorëzuar të gjithë botën, pa shpenzimet e transportit detar, duke përfshirë edhe në Holandë dhe Belgjikë.

PSE ZGJEDHNI SHKATET CBD?

CBD Olie Pleisters Patches

Avantazhi më i madh i një Patch CBD është se ajo liron direkt përbërësin aktiv (CBD) në qarkullimin e gjakut.

Patches transdermal japin një absorbim 10 herë më të mirë të lëndëve ushqyese

Studimet tregojnë se teknologjia e patch-it maksimizon sasinë e ushqyesve të absorbuar nga trupi.

Ekstrakti CBD është dorëzuar rregullisht transdermally, me fjalë të tjera përmes lëkurës.

Parimi punon njësoj si për shembull me arna nikotine.

Lirimi kohor: Punon 8 deri në 12 orë

Për shkak të madhësisë së tij të vogël, patch CBD mund të mbetet diskrete dhe punon gjatë gjithë ditës.

Alternativa më e mirë për Kapsulat CBD Oil dhe CBD

Ndryshe nga pilulat që duhet të tretet, patch CBD siguron trupin me ushqyesve në një bazë të ngadaltë dhe të qëndrueshme që mbështet shëndetin dhe mirëqenien.

Përmirëson gjendjen tuaj

Ata që përdorin arna tregojnë se ndihen më shumë energji, kanë një memorie më të mirë dhe fle më mirë.

Arka CBD janë të lehta për tu përdorur!

Pastrojeni copën në pjesën e prapme të lëkurës duke përdorur thonjtë tuaj.

Aplikoni patch në një zonë të pastër, të thatë në çdo pjesë të lëkurës me pak ose aspak flokë.

Lëreni patch të bëjë punën e saj ndërsa ju vazhdoni me ditën tuaj.

Hiqni patchin pas 8 orësh për të absorbuar plotësisht CBD dhe përsëritni çdo ditë.

Shumë njerëz mund të përdorin më shumë se një copë toke në një kohë (ne rekomandojmë që të mos përdorim më shumë se një copë toke në të njëjtën kohë).

CBD ndihmon në reduktimin e ankthit, i cili është i favorshëm për të ulur problemet e gjumit dhe për të përmirësuar cilësinë e dobët të gjumit.

Është treguar madje se CBD zgjat cilësinë dhe sasinë e gjumit dhe gjithashtu mund të përmirësojë pagjumësinë.

Kështu që ju mund, për shembull, të aplikoni Patch CBD gjysmë ore para se të shkoni në gjumë.

 

Produktet CBD Patch nga NanoCBD

 

Pyetjet e bëra shpesh

Cilat janë copëzat CBD?

Ato janë bimë barëra dhe lyerje minerale që mbahen në lëkurë. 
Ata mbështesin dhe përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien, siç janë: gjumi i përmirësuar, rritja e energjisë dhe më shumë.

Pse janë arna më të mira se pilula apo pluhura?

Shumë njerëz janë përdorur për të marrë vitamina, herbs dhe minerale në formën e pilula, kapsula dhe pluhura.

Megjithatë, studimet kanë treguar se teknologjia e patch-it është një mënyrë më efektive për të ofruar shtesë dhe lëndë ushqyese në trup.

A mund dikush të përdorë arna?

Po, të gjithë mund të përdorin arnimet CBD.

Asnjë recetë nuk është e nevojshme, sepse nuk ka për qëllim të shërojë sëmundjet, por thjesht të mbështesë shëndetin dhe mirëqenien.

Të gjitha arnimet janë të sigurta dhe të përshtatshme për t’u përdorur nëse ndjeken udhëzimet.

Nëse jeni shtatzënë, infermierë, keni probleme serioze shëndetësore ose po merrni ilaçe të caktuara, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj ose një tjetër ofrues të kujdesit shëndetësor para se të përdorni arna të CBD ose ndonjë shtojcë tjetër ushqimore.

Ku mund ta vendos plagë CBD?

Llaçet CBD mund të vendosen në çdo pjesë të trupit që ka pak ose aspak flokë.

Megjithatë, ne rekomandojmë fushat e mëposhtme: kofshët, supet dhe mbrapa e sipërme. Ju lutemi mos i vendosni ato në fytyrë, kokë ose në organe gjenitale.

A do të irritojnë lëkurat e mia?

Flokët janë të dizajnuara për të qëndruar në lëkurën tuaj deri në 8 orë pa shkaktuar irritim ose siklet.

Nëse lëkura juaj reagon negativisht ndaj aplikimit të një patch CBD, menjëherë hiqni patchin dhe konsultohuni me mjekun tuaj.

Përveç kësaj, shpenzimet për patch-et janë rimbursuar për ju në sajë të garancisë së parave tona.

NanoCBD ka politikën që arna të mbështesin me mirëqenien tuaj dhe nuk do të thotë përvoja negative për ju.

A mund ta përdor këtë patch nëse jam shtatzënë apo me gji?

Megjithëse arna janë të sigurta për çdo individ të shëndetshëm, ju këshillojmë që të konsultoheni me mjekun tuaj ose me mjekun tuaj para se të përdorni produktet tona nëse jeni shtatzënë ose ushqeni me gji.

A janë gluten free arna?

Po, copëzat tona janë 100% natyrale, jo sintetike, vegjetariane, organike, pa gluten, pa laktozë, pa sheqer, pa kazeinë dhe pa latex.

Kliko këtu për të porositur shenjat CBD >>


 

Ku mund të blini produkte të naftës CBD?

Ju bleni produktet më të mira të naftës CBD në Holandë.

Kompanitë holandeze të mëposhtme ofrojnë produkte CBD në Holandë, Belgjikë dhe më shumë vende në të gjithë botën:

 1. MH BioShop
 2. CBDPlein
 3. CBDPleisters.nl