Tag - Ninevé

Goed nieuws, iedereen moet het horen

 

download bouwtekeningen - werktekeningen - klustekeningen

 • 10.000 Bouwtekeningen en Werktekeningen
  .
 • Stapsgewijze Instructies
  .
 • Doe-Het-Zelf Gidsen
  .
 • Gedetailleerde Uitleg
  .
 • Ook geschikt voor Beginners!

==>Download bouwtekeningen hier


 
Ook deze knutsel had ik weer gemaakt bij het onderwerp voeten en ook weer met als doel om de nadruk te leggen op het lopen, uitgaan om het goede nieuws te brengen. Niet zomaar goed nieuws, maar belangrijk nieuws, nieuws wat alles zou kunnen bepalen voor je leven. Ook deze kan natuurlijk bij die bijbeltekst uit Jesaja 52:7 gebruikt worden waarin geschreven staat: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. De vreugdebode had erg goed nieuws, vreugdevol nieuws en het was niet zomaar een boodschap maar een boodschap van liefde en een boodschap die ook in liefde en vol liefde gebracht mocht worden. Wij mogen ook een boodschap van vrede brengen en dan moeten we niet doen met dwang of boos of ze met de bijbel om de oren slaan maar gewoon vertellen van het goede nieuws en de vreugde van de Vader mogen we uitstralen. Het is niet gemakkelijk om nu nog een boodschap door te geven, om vrijmoedig te zijn, maar vrijmoedigheid en moed heb je wel nodig om te gaan. Denk aan Jona die eerst niet wilde, die ervoor wegliep en zijn voeten niet de kant op liet gaan die God hem wees, hij liep een eigen route, maar God pakte hem bij de kladden en stuurde hem alsnog naar Ninevé. Wij moeten de weg gaan die de Here God ons wijst, onze vrienden moeten weten dat er een vreugdevolle boodschap is een liefdesbrief van God. Jezus is geboren en brengt het licht in de donkere wereld, Hij is zelfs het Licht. Ik heb deze knutsel voorzien van een hart welke de liefde uitdrukt van lieflijk nieuws of een boodschap van liefde en voeten erop die de goede weg bewandelen, de weg van liefde en genade en benen met broekspijpen welke sterren bevatten. De sterren staan voor het licht van de ster van Bethlehem, voor de hemel en de schittering. Ik vond het vooral leuk lijken, geen standaard net pak, geen nette degelijke broek, maar gewoon leuk, alsof je in je pyjama opstaat en gelijk in de ochtend op weg gaat om het nieuws te brengen, het nieuws van de Here God, de vrede van het kind dat geboren werd in een kribbe en aan het kruis stierf voor ons, de boodschap die de Here Jezus geplant heeft of gezaaid heeft in ons hart. Het is immers goed nieuws als voedsel voor ons hart. Ik heb zelf niks in de broekspijpen gedaan, maar daar kunnen tekstjes in gezet worden, of zaad in gedaan om te zaaien, we hadden er zelfs plastic zakjes in kunnen doen met aarde of watten en dan tuinkers erin kunnen zaaien

Zie hieronder de link om de werktekeningen te downloaden
n